Den velformulerede autist

All content on rainwoman.dk is copyright protected by law - 2015 - 2017.

>>   VI ER ALLE UNIKKE, MEN I HINANDEN FINDER MANGE AF OS NOGET VI HAR LEDT LÆNGE EFTER... - OS SELV! <<

[ R A I N W O M A N ]

[ DEN VELFORMULEREDE AUTIST ]

Udefra ligner jeg de fleste. På en god dag betyder det, at jeg snakker flydende og let-forståeligt. Jeg kan navigere rundt ude i samfundet, uden nogen bider mærke i at min hjerne er skruet anderledes sammen end deres. Min adfærd ligner ved første øjekast alle andres og hvis jeg fortæller andre, ("ikke autister"),  at jeg er Autist eller at jeg er et menneske med Autisme, som nogle foretrækker det kaldes, kan jeg ane den stærke skepsis i "dem uden autisme"´s tonefald når de siger "Gud, det troede jeg ikke om dig" eller "Det kan man da slet ikke mærke".


Det er ikke en unormal reaktion at blive mødt med når man er enten højtfungerende eller velfungerende eller normaltbegavet autist, som den kategori jeg falder inden for ofte benævnes. Jeg er personligt nået frem til at benytte formuleringen velformuleret autist om mig selv, idet jeg føler ord såsom begavelse eller højtfungerende vildleder folk når de forsøger at forstå hvori min autisme består. Jeg kan sagtens være velformuleret uden at mestre hverdagens dagligdags udfordringer, og i de situationer hvor jeg ikke magter dagligdagens udfordringer er det sjældent jeg føler mig særligt begavet. Men det er jo en diskussion om ord, som jeg sikkert vil komme ind på på et senere tidspunkt. Men faktum er - jeg er langt bedre til at formulere mig på skrift eller hvis jeg er i fuldkommen ro og harmoni med mig selv, hvilket jeg sjældent er, da der er meget der stresser og afleder mig i hverdagen. Men jeg tager nu alligevel udgangspunkt i det velformulerede, da det er der jeg føler mig stærkest. Men hvad der er mine styrker kan være en anden autists svaghed. Eller omvendt. Jeg er fx ikke særlig god til at tælle tændstikker. Men så kan jeg heldigvis en masse andre ting. Ligesom der selvfølgelig også er en masse ting jeg ikke kan.


Og sådan er det med os autister. Ikke en af os er ens. Men mange af vores udfordringer ligger inde for de samme kategorier og derfor kan det nogle gange være en hjælp at læse om en autist, for at kunne få en ny vinkel at se en anden autist fra.


Jeg håber at jeg ved at vise verden gennem mine øjne her på siden kan være medvirkende til at skabe større forståelse for autister, både for dem der ikke selv kan ytre sig, men også for os autister, der ligger "i gråzonen" på grænsen til det normale, højtfungerende, velfungerende og hvad vi ellers bliver kaldt af vildledende men velmenende termer... Vi er alle unikke, men i hinanden finder mange af os noget vi har ledt længe efter - os selv!